Arduino Uno İle Otomatik Çiçek-Bitki Sulama Sistemi

Merhabalar sizlere bu yazımda staj süresi boyunca üzerinde çalıştığım projem hakkında bilgiler verip deneyimlerimi aktaracağım.

Arduino Uno İle Otomatik Çiçek Sulama Sistemi Proje Düşüncesi

Projenin temel amacı ; topraktaki nem oranının ölçülmesi ve bitkiye uygun nem oranının korunması için sulama sistemi geliştirilmesidir . Günümüzdeki bilinçsiz sulama sebebiyle çoğu bitki zarar görmekte veya su israf edilmektedir . Asıl amacım bu projemde hem tasarruf hem de daha sağlıklı bir sulama sistemi yapmak ve faaliyete geçirebilmekti.

Arduino Uno İle Otomatik Çiçek Sulama Sistemi Proje Özeti

Bu projede Arduino Uno’ya bağlanan Toprak Nem Sensörü ile nem oranı ölçümü yapılmaktadır. Nem oranı ölçüsüne göre yazılmış olan programda nem oranı düştükçe röle kartı tetiklenip Walf’i aktif hale getirmektedir. Burada Walf’in görevi ise Su motorunu aktif hale getirip su aktarımı yapmaktadır. 

Projemde Kullanmış Olduğum Komponentleri  Tanıtarak Başlayalım

-Arduino Uno

-Su motoru (+12v DC)

-Toprak Nem Sensörü (+3.3v)

-Su Walfi (+12v)

-4’lü Röle kartı

-16×2 LCD (+5v)

-Adaptör (+12v Dc)

-Voltaj Düşürücü (+12v-+5v)

-Jumper Kablo

-BreadBoard

 

 

 

 

 

 

Komponentler arası bağlantı oldukça kolay bir mantığa sahiptir.

                                            -Sinyal Bağlantısı 

                                            -Güç Bağlantısı

Projede kullanmış olduğum kod

 

#include <AvrI2c_Greiman.h>      
#include <LiquidCrystal_I2C_AvrI2C.h>   
#include <LiquidCrystal_I2C_AvrI2C.h>   
 
LiquidCrystal_I2C_AvrI2C lcd(0x3f,20,4);
int sensor_pin = A0;
float sensor_degeri = 0;
int cikis_degeri = 0 ;
int RelayControl1 = 4; // Digital Arduino Pin used to control the motor
int RelayControl2 = 5;
int RelayControl3 = 6;
int RelayControl4 = 7;
 
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(RelayControl1, OUTPUT);
pinMode(RelayControl2, OUTPUT);
pinMode(RelayControl3, OUTPUT);
pinMode(RelayControl4, OUTPUT); 
Serial.begin(9600);
lcd.begin();
lcd.home();
delay(2000);
}
 
void loop() {
cikis_degeri= analogRead(sensor_pin);
cikis_degeri = map(cikis_degeri,0,1023,100,0); 
if (cikis_degeri<20 and cikis_degeri >0)
{
digitalWrite(RelayControl1,LOW);// NO1 and COM1 disconnected (LED off)
digitalWrite(RelayControl2,HIGH);
digitalWrite(RelayControl3,HIGH);
digitalWrite(RelayControl4,HIGH);
}
else 
{
digitalWrite(RelayControl1,HIGH);// NO1 and COM1 Connected (LED on)
digitalWrite(RelayControl2,HIGH);
digitalWrite(RelayControl3,HIGH);
digitalWrite(RelayControl4,HIGH);
}
Serial.print("Nem : ");
Serial.print(cikis_degeri);
Serial.println("%");
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Nem=");
lcd.print(cikis_degeri);
lcd.print("%");
delay(1000);
lcd.clear();
}

Mehmet Onur Turan

Selçuklu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

trnmehmet1907@gmail.com