Raspberry Pi ile Renk Tespiti ve Kümeleme

Merhaba;

Bu çalışmada Raspberry Pi ve Pi kamera modülü ile görüntü alımı, alınan görüntü üzerinde renk tespiti ve renklerin baskınlık durumuna göre kümelenmesi gerçekleştirilmiş ve halen geliştirilmeye devam etmektedir.

Görüntü işleme üzerine çalışıldığı için işletim sistemi daha önceden kurulu olan Raspberry Pi’ ye Opencv kurulumu gerçekleştirildi. Kullanılan temel kütüphaneler olan numpy, scipy, matplotlib kütüphanelerinin yanı sıra kümeleme işlemi için gerekli olan kmeans kütüphanesi de kuruluma dahil edildi. Görüntü işleme teknikleri olan görüntü eşiği, görüntü filtreleme, morfolojik dönüşümler, görüntü gradyanları, kenar algılama, histogram çizdirme, görüntü konturlama vb. teknikler kaydedilmiş resimler üzerinde adım adım uygulanarak projenin alt yapısı oluşturuldu. Sonrasında ise Pi kamera ile görüntü alınıp, alınan görüntü tekrar çağrılarak görüntü üzerinde 3 ana renk ve 3 ara renk olmak üzere toplamda 6 rengin tespiti, görüntünün h, s, v histogramının çizimi ve renkleri dominantlığına göre kümeleme işlemi gerçekleştirildi.

Şekil 1: Kaydedilmiş resim üzerinde renk tespiti
Şekil 2: Pi kamera ile alınan görüntü üzerinde renk tespiti

Rgb(red, green, blue) renk uzayında, farklı tonlardaki üç ana rengin karışımı kullanılırken, hsv renk uzayında ise renk, doygunluk ve parlaklık değerleri kullanılır. Bu yüzden gerçekleştirilen çalışmada görüntü işleme için daha elverişli olan hsv(hue, saturation, value) renk uzayı tercih edilmiştir.

Python programlama dili ile yazılmış Pi kamera ile alınan görüntü üzerinde renk tespiti, görüntünün H, S, V, histogramı çizimi ve renklerin baskınlık durumuna göre kümeleme kodları:

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
from scipy.cluster.vq import vq, kmeans
import io
import time
import time as t
import picamera
from numpy import uint8
from PIL import Image
stream=io.BytesIO()
#Pi kamera ile goruntu alimi gerceklestirilir.
with picamera.PiCamera() as camera:
  camera.resolution = (640,480)
  camera.start_preview()
  time.sleep(7)
  camera.capture(stream,'jpeg')
data=np.fromstring(stream.getvalue(),uint8)
image=cv2.imdecode(data,1)
#renklerin hsv renk uzayinda alt ve ust degerleri girilir.
red_lower = np.array([0, 100,100],np.uint8)
red_upper = np.array([10, 255, 255],np.uint8)
purple_lower = np.array([130, 100,100],np.uint8)
purple_upper = np.array([155, 255,255],np.uint8)
orange_lower = np.array([10, 100,100],np.uint8)
orange_upper = np.array([25, 255, 255],np.uint8)
green_lower = np.array([40, 100, 100],np.uint8)
green_upper = np.array([80, 255, 255],np.uint8)	
blue_lower=np.array([100,100,100],np.uint8)
blue_upper=np.array([130,255,255],np.uint8)
yellow_lower=np.array([25,100,100],np.uint8)
yellow_upper=np.array([39,255,255],np.uint8)
blur=cv2.GaussianBlur(image,(5,5),0)#gauss bulanikligi gerceklestirilir.
hsv=cv2.cvtColor(blur,cv2.COLOR_BGR2HSV)# renk uzayi donusumu gerceklestirilir.
#renkleri belirtilen sinirlar icinde ayirt etme islemi uygulanir.
red=cv2.inRange(hsv, red_lower, red_upper)
green=cv2.inRange(hsv, green_lower, green_upper)
blue=cv2.inRange(hsv,blue_lower,blue_upper)
yellow=cv2.inRange(hsv,yellow_lower,yellow_upper)
orange=cv2.inRange(hsv,orange_lower,orange_upper)
purple=cv2.inRange(hsv,purple_lower,purple_upper)
#Morfolojik donusumler uygulanir.
red=cv2.erode(red,None,iterations=2)
red=cv2.dilate(red,None,iterations=2)
green=cv2.erode(green,None,iterations=2)
green=cv2.dilate(green,None,iterations=2)
blue=cv2.erode(blue,None,iterations=2)
blue=cv2.dilate(blue,None,iterations=2)
yellow=cv2.erode(yellow,None,iterations=2)
yellow=cv2.dilate(yellow,None,iterations=2)
orange=cv2.erode(orange,None,iterations=2)
orange=cv2.dilate(orange,None,iterations=2)
purple=cv2.erode(purple,None,iterations=2)
purple=cv2.dilate(purple,None,iterations=2)
#Kirmizi renk icin konturlama islemi yapilir.
_,cntr,_=cv2.findContours(red, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for i,c in enumerate(cntr):
  if cv2.contourArea(c)<1000:
 continue
  x,y,w,h=cv2.boundingRect(c)
  cv2.rectangle(image,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),0)
  cv2.putText(image,"Kirmizi",(x,y),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255,0,0))
#Turuncu renk icin konturlama islemi yapilir.
_,cntr,_=cv2.findContours(orange, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for i,c in enumerate(cntr):
  if cv2.contourArea(c)<1000:
 continue
  x,y,w,h=cv2.boundingRect(c)
  cv2.rectangle(image,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),0)
  cv2.putText(image,"TURUNCU",(x,y),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255,0,0))
#Mor renk icin konturlama islemi yapilir.
_,cntr,_=cv2.findContours(purple, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for i,c in enumerate(cntr):
  if cv2.contourArea(c)<1000:
 continue
  x,y,w,h=cv2.boundingRect(c)
  cv2.rectangle(image,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),0)
  cv2.putText(image,"MOR",(x,y),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0,255,0))
#Yesil renk icin konturlama islemi yapilir.
_,cntr,_=cv2.findContours(green, cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for i,c in enumerate(cntr):
  if cv2.contourArea(c)<1000:
 continue
  x,y,w,h=cv2.boundingRect(c)
  cv2.rectangle(image,(x,y),(x+w,y+h),(0,0,255),0)
  cv2.putText(image,"Yesil",(x,y),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0,0,255))
#Mavi renk icin konturlama islemi yapilir.
_,cntr,_=cv2.findContours(blue, cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for i,c in enumerate(cntr):
  if cv2.contourArea(c)<1000:
 continue
  x,y,w,h=cv2.boundingRect(c)
  cv2.rectangle(image,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),0)
  cv2.putText(image,"Mavi",(x,y),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0,255,0))
#Sari renk icin konturlama islemi yapilir.
_,cntr,_=cv2.findContours(yellow, cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
for i,c in enumerate(cntr):
  if cv2.contourArea(c)<1000:
 continue
  x,y,w,h=cv2.boundingRect(c)
  cv2.rectangle(image,(x,y),(x+w,y+h),(0,0,255),0)
  cv2.putText(image,"Sari",(x,y),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255,255,0))
cv2.imshow("frame",image)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
#Goruntunun h,s,v histogramlari cizdirilir.
img = cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2RGB)
hsv_image = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2HSV)
hue, sat, val = hsv_image[:,:,0], hsv_image[:,:,1], hsv_image[:,:,2]
plt.figure(figsize=(10,8))
plt.subplot(311)              
plt.subplots_adjust(hspace=.5)
plt.title("H")
plt.hist(np.ndarray.flatten(hue), bins=180)
plt.subplot(312)               
plt.title("S")
plt.hist(np.ndarray.flatten(sat), bins=128)
plt.subplot(313)               
plt.title("V")
plt.hist(np.ndarray.flatten(val), bins=128) 
plt.show()
def do_cluster(hsv_image, K):
  #goruntuden yukseklik, genislik ve kanal sayisi elde edilir.
  h,w,c = hsv_image.shape
  #goruntu matrisini (h * w) x c matrisine donusturerek kumeleme icin veri hazirlar
  cluster_data = hsv_image.reshape( (h*w,c) )
  # baslangic suresini tespit eder.
  t0 = t.time()
  #kumeleme yapar.
  codebook, distortion = kmeans(np.array(cluster_data[:,0], dtype=np.float), K)
  #son sureyi tespit eder.
  t1 = t.time()
  print "KUMELEME %0.5f SANIYE SURDU" % (t1-t0)
  #toplam pikseli hesaplar.
  tot_pixels = h*w
  #kumeleri olusturur.
  data, dist = vq(cluster_data[:,0], codebook)
  #her kume icin eleman sayisini hesaplar
  weights = [len(data[data == i]) for i in range(0,K)]
  #kumeleri siralar.
  color_rank = np.column_stack((weights, codebook))
  color_rank = color_rank[np.argsort(color_rank[:,0])]
  #yeni bos resim olusturur.
  new_image = np.array([0,0,255], dtype=np.uint8) * np.ones( (500, 500, 3), dtype=np.uint8)
  img_height = new_image.shape[0]
  img_width = new_image.shape[1]
  #her kume icin
  for i,c in enumerate(color_rank[::-1]):
    #kume baskinligini alir.
    weight = c[0]
    #dagilimin yuksekligi ve genisligi hesaplanir
    height = int(weight/float(tot_pixels) *img_height )
    width = img_width/len(color_rank)
    #konumu hesaplanir.
    x_pos = i*width
    color = np.array( [0,128,200], dtype=np.uint8)
    for j in range(len(c[1:])):
      color[j] = c[j+1]
    #yeni resmi olusturur.
    new_image[ img_height-height:img_height, x_pos:x_pos+width] = [color[0], color[1], color[2]]
    return new_image
plt.subplot(121),plt.imshow(img),plt.title("alinan goruntu")
new_image = do_cluster(hsv_image,6)#kac kume olusturulacagi belirlenir.Kume sayisi arttikca hiz azalir, hassasiyet artar.
new_image = cv2.cvtColor(new_image, cv2.COLOR_HSV2RGB)
plt.subplot(122),plt.imshow(new_image),plt.title("dominant renkler")
plt.show()


Aşağıda bulunan Şekil 3-4-5 ise bu yazılmış kodların çalıştırılması sonucu elde edilmiştir.

Şekil 3
Şekil 4
Şekil 5

Görüldüğü üzere, Pi kamera ile alınan görüntü üzerindeki renk tespitinde, kaydedilmiş resim üzerindeki renk tespitinden daha verimsiz sonuçlar elde edilmiştir. Bunun sebebi olarak da Pi kamera tarafından alınan görüntünün üzerine düşen ışıktan kaynaklandığı kanısına varılmıştır. İyi günler diliyorum…

İBRAHİM CAN

Selçuk Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Öğrencisi

Yaptığı Çalışmalar:

 • Engelden kaçan robot, Çizgi izleyen robot
 • Raspberry Pi ile; motor kontrolü, güvenlik kamera uygulamaları, renk tespiti ve kümeleme

İlgi Alanları:

 • Elektronik, Yazılım, Robotik

İletişim Bilgileri: ibrhmcn08@gmail.com