BLDC motor sürücü devresi

Yirmi iş günlük zorunlu ilk stajımın ilk günü “özel üretim” bölümüne götürüldüm. Burada kumandaların haberleşme cipleri hazırlanıyordu. Önce  yapışık/ bütün halde yan yana gelen cipler kırılma yerlerinden tek tek kırılıyor, sonra bacakları sıcak lehim yöntemiyle lehimleniyordu. Lehimden sonra ise etilen yardımıyla artık lehimler temizlenip kısa devre olasılığının önüne geçiliyordu, sonra etiketlenip “Icip” ler hazır hale getiriliyordu. Bu bölümde sıcak lehim yapmayı ve önemini kavradım. O haftanın geri kalan  günleri ise okulda çalışıp okulun katıldığı elektrikli araba yarışı için  arduino ve hall effect sensör kullanarak hız ölçer yaptım. Bu hız ölçer projesi oldukça basit çalışma mantığına sahipti. Bu mantık şuydu; hall effect sensöre mıknatıs yaklaştığında bundan etkileniyordu. Sensörün bu özelliğini kullanarak içerisinde sayaç olan bir Arduino kodu yazdım. Bu koddaki sayaç tekerin üstündeki mıkantıs tekerle beraber her tur yaptığında bir artıyordu. Sonra bu sayaç değerini kullanarak RPM(revolution per minute/ dakika başına dönüş) değerini hesaplattım. Daha sonra ise koda bu tekerin yarpçapını kullanarak RPM değerinden hız dnüşümü yapan bir kısım ekledim. Son olarak kullanıcı bu hız ve RPM değerlerini görebilsin diye bir LCD ekledim.

İkinci haftanın başında ise şirket  tarafından oryantasyon eğitimi aldık. Bu eğitim iki aşamadan oluşuyordu; ilki şirketin , şirket yöneticilerinin, şirketin vizyonunun, misyonunun, şiketin yönetim stratejisinin ve şirkette üretilen ürünlerin tanıtıldığı bir sunumdu. İkincisi ise şirketteki üretim aşamalarının/ bölümlerinin  ve Elfa Grup’a ait Elfamak ile Elfakalıp’ın tanıtıldığı bir geziydi. Daha sonra belirlediğimiz  arduino ile fırçasız dc (bldc/brushless direct current) motor sürücü projesi için malzeme (1400 kv motor, entegre, arduino, jumper vb.) temin ettik . Sürücü devrenin çizimlerine önce Eagle programında başladım ardından ise Proteus programında  devam ettim. Bu programalarda şematik ve PCB( (printed circuit board/ baskı devre kartı ) çizim yapabilmeyi. çizdiğim devreyi simüle edebilmeyi kavradım. Yaptığım bazı çizmler aşağıdadır.

                                                           

BLDC  sürücü devresi PCB çizimi          Motor sürücü devresi şema çizimi              motor sürücü devresi çizimi

OSMAN ÖZDEMİR- KTO KARATAY Üniv.  EEM ÖĞRENCİSİ